New Products

KLIM Bamboo
KLIM Lightning
KLIM Chroma
KLIM Protect
KLIM Wrist Rest
KLIM Pulse
£26.90

KLIM Pulse

KLIM eSports Jersey
KLIM eSports
KLIM Impact V2
KLIM RGB Chroma Mousepad Sold out
KLIM Aim
£26.90

KLIM Aim