New Products

KLIM Supremacy
KLIM Chroma Wireless
KLIM Veni
£34.90

KLIM Veni

KLIM Bamboo Sold out
KLIM Lightning
KLIM Chroma
KLIM Protect
KLIM Wrist Rest
KLIM Pulse
£26.90

KLIM Pulse

KLIM eSports
KLIM Impact V2
KLIM RGB Chroma Mousepad
KLIM Aim
£26.90

KLIM Aim